/

Kolejna edycja programu odnowy wsi – wnioski do 2 kwietnia

fot. pixabay.com

Do 2 kwietnia podlaskie gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie w IV edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Budżet tego konkursu to 600 tys. zł.

Każda gmina może złożyć jeden wniosek, którego dofinansowanie wyniesie maksymalnie 15 tys. zł. Zadania, na które można otrzymać wsparcie, muszą zakończyć się do 30 września 2021 r.

W ramach programu gminy z terenu województwa podlaskiego mogą składać wnioski na dofinansowanie m.in.

  • zakupu strojów ludowych, regionalnych, historycznych wraz z akcesoriami oraz zakupu instrumentów muzycznych związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych,
  • zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne;
  • remontu, modernizacji i wyposażenia obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne służące użyteczności publicznej, w tym świetlice i domy kultury, skwerki, parki, aleje spacerowe, wiaty rekreacyjne,
  • zakupu aplikacji lub innych narzędzi internetowych mających zastosowanie w programie,
  • zagospodarowania terenów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń roślinami miododajnymi: skwerków, parków, alei spacerowych,
  • wyposażenie obiektów wchodzących w zakres operacji, w szczególności sprzętu komputerowego/multimedialnego, sportowego, mebli, sprzętu RTV/AGD,
  • zakupu wieloletnich materiałów roślinnych służących realizacji operacji,
  • zakupu i montażu drobnych elementów przestrzeni publicznej (np. ławki, kosze na śmieci),
  • zakupu i montażu drzwi i bram zewnętrznych,
  • zakupu narzędzi służących wytwarzaniu rękodzieła ludowego, prezentacji i promocji.

Głównym celem „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Villages w przestrzeni wiejskiej. Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, nr tel. 85 66 54 419, adres e-mail: odnowawsi@wrotapodlasia.pl

źródło: Wrota Podlasia