/

Zmiany w liturgii Wielkanocnej. Wskazania biskupa Janusza Stepnowskiego na Wielki Tydzień

fot. pixabay.com

W związku z pandemią koronawirusa celebracje liturgiczne świąt Wielkanocnych ulegną pewnym zmianom. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała w tej sprawie dokument. Swoje wskazania opublikował również biskup Janusz Stepnowski.

Dokument ma na celu przedstawienie kilku prostych wskazówek, które mają pomóc Biskupom w odpowiednim przeżyciu Wielkiego Tygodnia.

Nadal przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian, także w naszym zwyczajnym sposobie sprawowania liturgii. Normy i wskazania zawarte w księgach liturgicznych, opracowane z myślą o normalnych czasach, nie do końca znajdują zastosowanie w wyjątkowych momentach kryzysu, takich jak obecne. Dlatego biskup, jako moderator życia liturgicznego w swoim Kościele, jest wezwany do podejmowania roztropnych decyzji, aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego i dla dobra dusz powierzonych jego pieczy, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne – czytamy w dokumencie.

Jakie zmiany nastąpią w sprawowaniu liturgii?

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek – W tym dniu opuszcza się tradycyjne umywanie nóg. Na koniec Mszy Świętej, nie będzie również przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, ma On być przechowywany w tabernakulum.

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek – tego dnia w modlitwie powszechnej ma zostać dodane dodatkowe wezwanie za chorych, zmarłych i zagubionych.

Liturgia Wigilii Paschalnej – W tym dniu opuszcza się poświęcenie ognia. W liturgii chrzcielnej opuszcza się również pokropienie wodą. Zamiast niego ma mieć miejsce jedynie ponowne wyznanie wiary.

Wskazania Biskupa Janusza Stepnowskiego na Wielki Tydzień

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski również wydał dokument, w którym opisuje przebieg celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu. Oto jego treść:

 1. W związku z obowiązującymi normami bezpieczeństwa sanitarnego niektóre formy liturgii i pobożności ludowej mogą być, według roztropnego rozeznania duszpasterzy uproszczone, bądź dostosowane do okoliczności. Liturgię należy sprawować bez niekoniecznych śpiewów i procesji. Dekoracje świąteczne należy urządzić skromnie i z umiarem.
 2. Należy stosować się do aktualnych obostrzeń sanitarnych: limit osób (1 osoba na 20 m 2), dystans społeczny, zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk.
 3. Obrzędy Niedzieli Palmowej należy sprawować wewnątrz budynku sakralnego. Można przejść procesyjnie przez świątynię, ale jedynie z udziałem asysty. Pokropienia palm należy dokonać w tradycyjnej formie z użyciem świeżej wody pobłogosławionej przed każdą liturgią.
 4. Kapłanom pozostającym w izolacji pozwalam na sprawowanie Mszy św. sine populo poza miejscem świętym z zachowaniem przepisów liturgicznych z wyłączeniem liturgii Wigilii Paschalnej.
 5. Msza św. krzyżma z poświęceniem olejów będzie sprawowana w Katedrze Łomżyńskiej w Wielki Czwartek 1 kwietnia br. o godz. 10.00. Do koncelebry zapraszam wyznaczonych przedstawicieli Centralnych Instytucji Diecezji oraz Księży Dziekanów lub ich reprezentantów.
 6. Zezwalam na sprawowanie w Wielki Czwartek dwóch Mszy Wieczerzy Pańskiej (por. art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych). W tym roku należy pominąć obrzęd obmycia nóg, natomiast przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji powinno odbyć się po drugiej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
 7. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej między 9 i 10 wezwaniem należy dodać wezwanie Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku do dekretu). Adoracja krzyża po odsłonięciu odbywa się przez przyklęknięcie bez podchodzenia do krzyża. Adorację można przedłużyć przez odpowiedni śpiew; w tym czasie należy dokonać tradycyjnej zbiórki ofiar na Boży Grób w Jerozolimie.
 8. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotą może odbyć się jedynie poza świątynią (na placu przed kościołem lub w innym odpowiednim miejscu). Nie należy urządzać błogosławieństwa pokarmów w domach prywatnych. Wiernych, którzy nie będą uczestniczyli w tym obrzędzie, należy zachęcić do odmówienia błogosławieństwa pokarmów w domu rodzinnym podczas świątecznego posiłku według podanego obrzędu (w załączniku).
 9. Liturgia Wigilii Paschalnej może być sprawowana w formie uroczystej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Należy wykonać minimalną ilość czytań i ograniczyć śpiewy.
 10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie należy urządzać tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Zezwalam aby w tym dniu według roztropnego rozeznania sprawować więcej Mszy św.
 11. W czasie Triduum Paschalnego należy umożliwić wiernym poza godzinami sprawowanych liturgii możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania aż do późnych godzin nocnych. Można przy tej okazji, poza Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, sprawować Obrzęd Komunii św. poza Mszą św.
 12. Zachęcam duszpasterzy do organizowania transmisji liturgii Triduum Paschalnego przez środki społecznego przekazu, aby w ten sposób umożliwić wiernym pozostającym w domach uczestnictwo i łączność duchową. Liturgia Triduum Paschalnego będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
 13. Przypominam, iż nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w dni nakazane.