Drogi w Gminie Kolno zostaną zmodernizowane

Kozioł – Szablaki, Bialiki – Czerwone i droga w miejscowości Wykowo zostaną zmodernizowane dzięki pieniądzom, które Gmina Kolno pozyskała z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie pokryje 60 % inwestycji.

– To będą trzy kolejne gminne inwestycje drogowe zrealizowane z rządowym wsparciem . Wcześniej, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę ośmiu dróg gminnych – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Realizacja w dwa lata jedenastu tak ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji drogowych, to będzie nasz absolutny rekord, ale nie mówimy ostatniego słowa i przygotowujemy dokumentację techniczną na kolejne drogi oraz zabezpieczamy  w budżecie środki na wkład własny do drogowych  projektów.  

Przypomnijmy, że w 2020 roku przebudowane zostały drogi gminne w Brzózkach, Tyszkach – Wądołowo, Lachowo – Kossaki i w Glinkach. W bieżącym roku już realizowane są drogowe inwestycje w Kumelsku, Starym Gromadzynie, Czerwonem i Borkowie.

–  Jeśli chodzi o wspomniane  trzy drogi z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg one również zostaną zrealizowane w 2021 roku – mówi wójt Józef Wiśniewski. –  Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej.

Zgodnie z wnioskiem przygotowanymi przez Gminę Kolno droga Kozioł – Szablaki przebudowana zostanie na odcinku 1,7 km. Dofinansowanie to 903 tys. zł, a całkowita wartość projektu wynosi 1 505 000,00 zł.

Droga Czerwone – Szablaki zostanie przebudowana na odcinku 3,5 km. Całkowita wartość projektu to 1 619 833,26 zł, a dofinansowanie to 971 899,95 zł.

Wartość projektu dotyczącego przebudowy 1,1 km drogi gminnej w Wykowie to 929 tys. zł, natomiast dofinansowanie –  557 500,00 zł.

źródło: Gmina Kolno