/

Dofinansowanie jednostek OSP

2 450 000 zł. – tyle wynosi kwota jaką Sejmik Województwa Podlaskiego przeznaczył na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród beneficjentów są również jednostki z powiatu kolneńskiego.  

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

Gminy z powiatu kolneńskiego, które otrzymały dofinansowanie:

Gmina Grabowo otrzymała 18 tys.
Gmina Kolno – 27 tys.
Miasto Kolno – 27 tys.
Gmina Mały Płock – 15 tys.
Gmina Stawiski – 27 tys.
Gmina Turośl – 23 tys.

Oceniając wnioski, brano pod uwagę m.in. stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.