Pracownicy spółki zarabiają za mało?

Zbigniew Twarowski zapytał się o wynagrodzenia w spółce. Jak mówił, ma kontakt z pracownikami, którzy skarżą się na niskie zarobki.

Radny zapytał się o możliwość podwyżek dla pracowników PUKu.

Jaka jest mediana wynagrodzeń w spółce? Dużo ludzi przychodzi, którzy tam kiedyś ze mną pracowali i skarży się, że bardzo słabo są wynagradzani. Czy jest możliwość podwyżek dla tych ludzi? – pytał Twarowski.

Burmistrz odpowiedział, że wynagrodzenia w spółce są wypłacane na zasadzie płac minimalnych.

Płace w PUKU rosną, ale one rosną na zasadzie płac minimalnych. Zapewniam państwa, że zarówno prezesi, jak i wiele osób na tych najniższych stanowiskach mają płace minimalne. Płace prezesów wynikają z tabel, a płace osób na niższych stanowiskach mają z ustawy o płacach. Na pewno tę sytuację trzeba zmienić. Ale żeby ją zmienić to trzeba mieć dochód. My musimy inwestować, spółka musi inwestować – twierdzi Andrzej Duda.

Burmistrz nie ukrywał również, że podniesienie ludziom płac może się wiązać z podniesieniem cen za wodę i ciepło.