Zmiany w organizacji OSP. Rząd planuje wprowadzić nową ustawę

Rząd przedstawił nowy projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Jego głównym założeniem jest przekształcenie jednostek OSP w jednostki ratowniczo-gaśnicze i dodatek do emerytury.

Jak podaje portal prawo.pl, projekt ustawy zakłada wyodrębnienie nowych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Będą one traktowane jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Pozostałe jednostki OSP, które nie będą w stanie się przekształcić będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach i zająć się np. działalnością kulturalną, edukacyjną. Utracą też możliwość finansowania przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Projekt przewiduje też uregulowanie świadczenia dla strażaków ochotników. Ma im przysługiwać świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie ma przysługiwać ratownikom OSP, którzy byli co najmniej przez 25 lat czynnymi członkami JRG OSP. Świadczenie wypłacane będzie po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia oraz kobietę 60 roku życia.

Na temat projektu uchwały wypowiedział się dr Dariusz Kała, który jest specjalistą z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej. Jego zdaniem projekt ten jest potrzebny. Naprawia wiele rzeczy i nieścisłości. projekt jest potrzebny, jednak brakuje w nim pewnych elementów, między innymi Ma jednak pewne niedociągnięcia – brakuje w nim regulacji co do zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu.

Rząd poprzez ingerencję ustawodawczą naprawia wieloletnie zaniechania niektórych samorządów gminnych w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Ten plan reformy w mojej ocenie jest adekwatną odpowiedzią organów państwa na nieprawidłowości – mówi dr Kała.

Projekt został szczegółowo omówiony przez dr Dariusza Kałę w filmie opublikowanym w serwisie YouTube, który możecie obejrzeć poniżej.