Podlascy maturzyści najlepsi w kraju! Wstępne wyniki matur

fot. pixabay.com

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) w województwie przystąpiło 8 713 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego.

Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. 

Po raz pierwszy województwo podlaskie zajęło, można powiedzieć, pierwsze miejsce jeśli chodzi o wyniki egzaminu maturalnego. W latach poprzednich zawsze województwo podlaskie było w ścisłej czołówce, obok województwa mazowieckiego i małopolskiego jeśli chodzi o poziom osiąganych wyników. Mówimy tutaj o poziomie zdawalności. Ta wzrosła jednak o kilka punktów procentowych: w ubiegłym roku zdawalność wyniosła prawie 76%, w tym roku 81,5% – powiedziała Polskiemu Radiu Białystok dyrektor OKE w Łomży Agnieszka Muzyk.

To jednak nie wszystko.

Z języka polskiego na poziomie podstawowym w roku 2021 wynik średni to 59% ,w ubiegłym roku było to 51%. Z matematyki w roku 2021 mamy średnio 62%, podczas gdy w roku ubiegłym było to 54%. Język angielski w tym roku 75% podczas gdy w roku 2020, 70% – powiedziała  Polskiemu Radiu Białystok dyrektor OKE w Łomży Agnieszka Muzyk