Ważne spotkanie w Czerwonem

O kwestiach związanych z inwestycjami i utrzymaniem rzeki Skroda, rowach melioracyjnych oraz drogach dojazdowych do łąki i pól dyskutowali 17 maja w Czerwonem radni i sołtysi z gminy Kolno z Kazimierzem Gwiazdowskim Posłem na Sejm RR oraz przedstawicielami Wód Polskich

Więcej
1 2 3 52