Polityka prywatności

Definicje:  

1. Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony  (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki  przeglądarce, 

2. Serwis – witryna internetowa znajdującą się pod  adresem www.zlozmy.pl wraz ze wszelkimi jej  podstronami, 

3. Administrator – „Mirinda sp. z o.o.” z siedzibą w (01- 842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział  Gospodarczy pod KRS: 0000619652, NIP:  5542938633, o kapitale zakładowym w wysokości  20.000 zł, 

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub osoba prawna  oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, która odwiedza Serwisu. 

4. Użytkownik zewnętrzny – Użytkownik, który  zarejestrował się w ramach zewnętrznych usług  technologicznych umożliwiających korzystanie z  infrastruktury Serwisu (np. Disqus, Facebook, Gmail,  konto e-mail), 

5. Regulamin – REGULAMIN SERWISU „z Kolna” 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Administrator Serwisu „z Kolna” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) przetwarza dane osobowe zawarte w plikach cookies wyłącznie za  zgodą Użytkownika lub Użytkownika zewnętrznego na  poniższych zasadach. 

Administratorami danych osobowych jest Administrator  oraz jego partnerzy, czyli przedsiębiorcy i inne podmioty,  z którymi Administrator współpracuje w zakresie  marketingowym, operacyjnym lub technologicznym. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu personalizacji  reklam i innych treści komercyjnych, zapewnieniu  dostępu do wszystkich funkcjonalności i treści Serwisu  realizacji usługi komentarzy w Serwisie – początkowo świadczonej za pomocą usługi Discus, a następnie poprzez  serwer Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie  stanowiącym umowę zawartą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b  RODO. 

Przetwarzanie adresu IP ma miejsce do celów  bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania  ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy, co  stanowi uzasadniony interes prawny administratora  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe nie będą  wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom  postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych  przewidzianych prawem sytuacji. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, partnerom  handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają  dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie  zgodnie z wydanymi poleceniami Administratora. 

Partnerami są: 

− Google w celach systemu do analiz ruchu w tym Gmail  w celach komentarzy 

− Facebook – wtyczki społecznościowe w celach  komentarzy 

− Discus– system komentarzy 

− Twitter – wtyczki społecznościowe 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych,  Użytkownik oraz Użytkownik zewnętrzny ma prawo  zwrócić się do Administratora w celu udzielenia dostępu do jego danych, żądania sprostowania danych,  wnioskowania o usunięcie danych (w określonych  sytuacjach) wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania  zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej  podstawie oraz prawa do przenoszenia danych  osobowych. 

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z  Administratorem, pisząc na adres: redakcja@zkolna.pl Serwis wykorzystuje również inne technologie, które  śledzą działania Użytkownika: statystyki Google Analytics  oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i  Twittera. Informacje na temat ich polityki prywatności  można znaleźć na następujących stronach: 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://pl-pl.facebook.com/help/cookies 

https://twitter.com/privacy

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus privacy-policy